เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ทางกลุ่มบริษัทแพลนเนท ที แอนด์ เอส และบริษัท คูราโม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ ร่วมโครงการมอบทุนจำนวน 20 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท มอบทุนนี้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทพลีลา ในโอกาสครบรอบ 89 ปี ดร.สมชัย รักวิจิตร ประธานกรรมการบริษัท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่ตั้งในเรียน มีผลการเรียนดี มีความกตัญญู แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนสร้างคนการเป็นเยาวชนที่ดีและอนาคตที่ดีของชาติต่อไป
แชร์หน้านี้ :