เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท คูราโม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท คูราโม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2541 ตามจุดประสงค์ของบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่น คือ บริษัท คูราโม่ อิเลคทริค จำกัด (KEC) ในการให้บริการโดยตรงกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสายการผลิตแบบอัตโนมัติที่กำลังขยายเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย

บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามธุรกิจหลักของ KEC ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสายไฟออโตเมชั่นคูราโม่มากกว่า 70 ปี ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่เป็นเลิศในความยืดหยุ่นสูง ที่เสริมสร้างให้สายไฟออโตเมชั่นคูราโม่ มีคุณสมบัติในความคงทนสูงต่อการหัก งอ บิด ลดคลื่นเสียงรบกวน รวมทั้งทนต่ออุณหภูมิในสภาวะต่าง ๆ กัน

ความภูมิใจที่เป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความทนทานของสายไฟออโตเมชั่นคูราโม่ ที่ต้องปกป้องและเพิ่มสมรรถภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการสะดุด หรือการหยุดของเครื่องจักร ธุรกิจของบริษัทฯมีเอกลักษณ์พิเศษเพราะไม่เพียงแต่การซื้อขายเหมือนธุรกิจทั่วๆไปแล้ว บริษัทฯยังถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้ลูกค้าทราบถึงการใช้สายไฟที่ถูกต้องตามสภาพการใช้งานเพื่อความปลอดภัยและหลีกเหลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสะดุดหรือหยุดทำงานของเครื่องจักรอันเนื่องมาจากสายไฟขาดในระหว่างการผลิต ปัจจุบันนี้บริษัทฯ มีความภูมิใจที่เป็นผู้นำ ผู้ริเริ่มที่ให้บริการแก่โรงงานอุตสาหกรรม ออโตเมชั่นต่าง ๆ อย่างมืออาชีพ

สายเคเบิลประเทศญี่ปุ่น

แชร์หน้านี้ :